Zuiderstorm Limburg
Zuiderstorm Limburg

Reglement Zuiderstorm

 • Zuiderstorm is een initiatief van Pop in Limburg en wordt georganiseerd in samenwerking met de poppodia ECI Cultuurfabriek in Roermond, Muziekcentrum de Bosuil in Weert, Poppodium Volt in Sittard, de Muziekgieterij in Maastricht, Grenswerk in Venlo en De Nieuwe Nor in Heerlen. Daarnaast wordt samengewerkt met de Fontys Rockacademie in Tilburg en Zuyd Conservatorium in Maastricht.
 • Zuiderstorm wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, VSB Fonds, FSI Fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.
 • Pop in Limburg (= Stichting Popmuziek Limburg) is tevens organisator van Zuiderstorm.

Inschrijving

 • Zuiderstorm staat open voor alle popmuziek genres: Pop, Rock, Techno, Hardcore, Hiphop, EDM, Metal, etc.
 • Voor alle acts geldt de volgende regel: de meerderheid van de groepsleden (minimaal de helft +1)* is op moment van inschrijving gehuisvest in (Nederlands) Limburg en/of de meerderheid van de groepsleden (minimaal de helft +1)* is geboren in (Nederlands) Limburg en maximaal 4 jaar niet meer woonachtig in (Nederlands) Limburg.

*Vanaf 5 leden de helft (afgerond naar boven bij oneven aantallen). Tot en met vier leden minstens de helft.

 • De act moet minimaal een show van 30 minuten, bij voorkeur 45 minuten neer kunnen zetten. Slechts één cover is toegestaan.
 • Inschrijven voor Zuiderstorm 2022 kan door middel van een digitale inschrijving via onze website (www.zuiderstormlimburg.nl). In alle gevallen geldt dat een inschrijving pas geldig is wanneer de volgende bestanden worden aangeleverd:A) demo materiaal (MP3 bestanden, minimaal 2 eigen nummers, niet ouder dan 2 jaar). De tracks dienen te zijn voorzien van deze juiste bestandsnamen: ‘naam van je act – naam van de track‘;
  B) een recente biografie van je act
  C) een digitale foto van je act (groot bestand, goede kwaliteit).
 • De inschrijfperiode loopt vanaf 2 november 2021 tot 31 december 2021 om 23:59
 • Vooraf word geen voorschot genomen op diversiteit qua genre, sekse of leeftijd. Bij de selectie, na het sluiten van de open call, zal worden gekeken naar het aanbod en daaruit zal een diverse en zo breed mogelijke selectie worden gemaakt.

Selectie

 • Uit de inzendingen selecteren de programmeurs van de zes verschillende poppodia, samengesteld door de organisatie, 18 acts.
 • Op 13 februari 2022 wordt de selectie bekend gemaakt.

Deelname

 • Bij inschrijving voor de wedstrijd geeft de act aan dat zij bij alle Coaching- en festivaldagen aanwezig zijn. Deze data zijn:
  26 maart 2022- Introductie en coaching dag in Rockacademie, Tilburg
  3 april 2022 – Coaching dag Conservatorium, Maastricht
  14 mei 2022: Roermond
  20 mei 2022: Weert
  21 mei 2022: Sittard
  22 mei 2022: Maastricht
  27 mei 2022: Venlo
  28 mei 2022: Heerlen
 • Met de inschrijving en deelname bevestigt de deelnemer op alle data en de gevraagde tijden aanwezig te zijn.
 • Bij te laat komen, niet op komen dagen, materiaal niet aanleveren of niet juist mee werken aan het traject behoudt de organisatie zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 • De geselecteerde acts ontvangen in de loop van februari 2022 een informatiepakket met daarin alle concrete, praktische en technische gegevens: locatie, tijdschema, PA specs, stageplan en een contract. Het contract, stageplan – en technische fiche van de deelnemende acts dienen in maart 2022 te worden gestuurd naar Pop in Limburg.
 • De organisator heeft het recht ingezonden demo-materiaal te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
 • Het stagemanagement is in handen van de organisator. De deelnemende acts houden zich te allen tijde aan de aanwijzingen van de stagemanager.
 • Wanneer van tijdens de showcases beeld en/of geluidsmateriaal wordt gemaakt, gaat de act op voorhand akkoord met het maken van deze opnames en de eventuele verspreiding hiervan. Deze opnames kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden en kunnen verschijnen op een geluids– en/of beelddrager.
 • Een deelnemer kan zich, na een selectie en deelname aan Zuiderstorm, in het daaropvolgende jaar niet inschrijven voor de nieuwe editie. Er dient minimaal één editie tussen de deelnames te zitten.
 • De organisator kan dit reglement wijzigen in het belang van het evenement. De deelnemende acts worden vooraf van mogelijke wijzigingen op de hoogte gebracht.