Zuiderstorm Limburg
Zuiderstorm Limburg

Wat is Zuiderstorm?

Pop In Limburg lanceert in 2022 in samenwerking met de zes grootste regionale poppodia het rondreizende showcasefestival Zuiderstorm, tevens een nieuw traject om Limburgs talent te begeleiden. Directeur Paul Moerel vertelt er alles over.

2 november 2021, Pierre Oitmann

Het stikt van het muzikale talent in Limburg, van singer-songwriters tot dj’s en van rappers tot rockbands. Voorheen konden aspirerende muzikanten zich in de kijker spelen door mee te doen aan de bandcompetitie Nu Of Nooit, waarmee een plekje te veroveren viel op Pinkpop. Deze bandwedstrijd is twee jaar geleden gestopt. “Na de laatste finale van Nu Of Nooit in 2019 zijn we in gesprek gegaan met alle podia”, legt Paul Moerel, directeur van Pop In Limburg, uit. “We voelden al langer dat er minder draagvlak voor een regionale popwedstrijd als Nu Of Nooit was, dus we dachten: ‘We gaan het anders doen!’ We wilden talentontwikkeling op een duurzame manier inrichten. Toen is de stekker eruit gegaan bij Nu Of Nooit. Daarna zijn de gesprekken op gang gekomen met de podia. Dat heeft ongeveer driekwart jaar geduurd. Daar is een drietrapsraket uit voortgekomen en de eerste trap is Zuiderstorm.”

Een van de belangrijkste verschillen van Zuiderstorm ten opzichte van Nu Of Nooit is dat het wedstrijdelement eruit is gehaald. “Sommige muzikanten hebben daar geen zin in; die willen zich niet committeren aan een wedstrijd, maar gewoon spelen en laten zien wat ze kunnen”, aldus Moerel. In plaats daarvan is er meer aandacht voor talentontwikkeling op langere termijn dan enkel een optreden op het oudste festival van Nederland. “De plek op Pinkpop was een unieke ervaring voor bands om mee te mogen maken. Tegelijkertijd weten we ook dat veruit de meeste winnaars daar nog niks te zoeken hadden. Het talent en de potentie van de winnaars zat meestal wel snor, maar Pinkpop is meteen het hoogst haalbare podium in Nederland. Je slaat zoveel stappen in de keten over en dan sta je daar, maar dan ben je er nog niet klaar voor. De zogenaamde ‘vloek van Nu Of Nooit’. Je hebt geen plan en geen team om je heen, je hebt nog niks opgebouwd, dus het is niet zo gek dat je daarna in een dip komt.”

Veel draagvlak bij de poppodia

Toch zijn al die ruim 25 edities van Nu Of Nooit niet voor niks geweest, vindt Moerel. “Er waren honderden amateurmuzikanten die weken- of maandenlang gerepeteerd hebben voor die wedstrijd en daar lieten zien wat ze konden. Dat is een belangrijke motor geweest voor talent in de regio en zolang er niks voor in de plaats kwam, gingen we er niet mee stoppen. Nu was er bij de podia veel draagvlak om samen iets nieuws te gaan doen, waarbij ze zelf eigenaar werden van het project. De podia gaan Zuiderstorm organiseren en promoten. Ze hebben in een werkgroepen nagedacht over de huisstijl, de selectie- en wervingsprocedure en de productie. Een groot verschil dus met Nu Of Nooit: die wedstrijd werd weliswaar door de podia gefaciliteerd, maar wij – Pop in Limburg – namen de boel over.” Bij Zuiderstorm ontstaat er mogelijk wel van een competitie tussen podia onderling. “Dat zou een leuk neveneffect zijn, dat iedereen wil laten zien dat ze trots zijn op het talent uit onze regio. Dat is niet de intentie van het project, maar een beetje concurrentie is ook niet verkeerd. Dat motiveert je om het beste uit de regio naar voren te halen.”

Waar het vooral traditionele bands waren die bij Nu Of Nooit het podium betraden, wordt er bij Zuiderstorm bewust gekeken naar meer muzikale diversiteit. “Ik zie sowieso dat er minder bands zijn. Bij projecten als Kunstbende en Popsport zie je dat als eerste, omdat die het dichtste bij de jongste doelgroep staan. Voorheen zag je daar veel bands en misschien een verdwaalde singer-songwriter. Nu is dat andersom en zijn het een stuk of twintig singer-songwriters die meedoen en staan er nog maar twee bands op het podium. Er wordt anno 2021 op andere manieren muziek gemaakt. Jongeren zijn meer individueel op zolderkamertjes bezig met de nieuwste technieken. Daarnaast staat de binnen- en buitenschoolse muziekles al jaren onder grote druk. Muziekles op de basisschool is geen vanzelfsprekendheid meer en het buitenschoolse muziekscholenaanbod is aan het afbrokkelen. Er lijkt dus minder behoefte om nieuwe bands te formeren, maar er zijn wel goede nieuwe en succesvolle initiatieven in de provincie om weer actief bands te vormen en te begeleiden.”

Beroepsopleidingen

“Bovendien domineert hiphop en dancemuziek al járen de Nederlandse en internationale hitlijsten. Ook uit Limburg komt hele goede hiphop en lopen er behoorlijk veel succesvolle producers rond. Zuiderstorm wil juist die diversiteit beter zichtbaar maken en het talent uit alle populaire muziekstromingen een podium bieden.” Wat voor muziek je ook maakt, als je geselecteerd wordt om mee te mogen doen aan Zuiderstorm mag je in mei 2022 op zes verschillende podia optreden in de steden Weert, Venlo, Roermond, Heerlen, Sittard en Maastricht. Zuiderstorm kent een intensieve samenwerking met zowel het Conservatorium Maastricht als de Rockacademie in Tilburg, alwaar de participerende muzikanten aan Zuiderstorm mogen rondsnuffelen en begeleiding krijgen van beroepsmuzikanten. “Anderzijds is het ook een goede manier om de muzikanten op een laagdrempelige manier bekend te maken met de beroepsopleidingen.”

Naast de poppodia De Bosuil, Grenswerk, ECI Cultuurfabriek, Nieuwe Nor, Volt en Muziekgieterij werkt Pop In Limburg samen met cafés en kleinere podia, zodat er elke avond dat Zuiderstorm een locatie aandoet in de gehele binnenstad livemuziek te horen is van in totaal achttien acts. “Dit soort initiatieven verdwijnen uit de binnensteden, zeker na covid-19”, stelt Moerel. “Zuiderstorm wordt gratis aangeboden, ook omdat we weten dat cafés het heel moeilijk hebben. Voor steden is een levendige binnenstad heel belangrijk, voor de economie en ook voor een goed vestigingsklimaat.” Daarnaast is elk optreden tijdens Zuiderstorm gratis te bezoeken, dankzij bijdrages van de Provincie Limburg, de gemeentes, het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en het Fonds Sociale Instellingen. “De ticketopbrengst voor Nu Of Nooit was significant. Dat dekte een derde van de totale begroting, maar Zuiderstorm is een heel ander project.”

Een andere manier van werken

Pop In Limburg legt de organisatie voor Zuiderstorm in handen van de participerende poppodia. Dat is een grote stap, vindt Moerel, al is die wel broodnodig. “Tien jaar geleden was hier nog geen sprake van om dit te kunnen doen. De podia waren nog niet zover; sommige podia werden nog gebouwd, dan duurt het nog een paar jaar voor het goed loopt. De tijd is nu rijp om steeds meer verantwoordelijkheid over te dragen. Pop In Limburg krijgt een andere rol in het veld: meer een steunfunctie en een kennis- en expertisecentrum. We hebben Zuiderstorm bedacht samen met de podia, wij hebben het uitgewerkt en hebben de fondsen geworven, nu gaan zij het uitvoeren. Dat is een andere manier van werken. Dat is beter en past ook meer bij deze tijd.”

Na Zuiderstorm gaat Pop In Limburg verder met het opzetten van een ander traject. “De tweede trap van de drietrapsraket is Artist In Residence (AIR). Dat gebeurt nu al in Maastricht en Heerlen, waarbij artiesten twee jaar begeleiding krijgen van een podium. Dankzij de businessclub van de Domijnen gaat er komend jaar een pilot draaien in Sittard. Daar ben ik best trots op. Mogelijkerwijs dat een aantal acts die optreden tijdens Zuiderstorm doorstromen naar dat traject, al kunnen dat ook andere acts zijn. Ik denk dat Zuiderstorm wel hét platform gaat zijn waar je je in de kijker kunt spelen voor die tweede fase.” De podiumplek op Pinkpop is met het weghalen van Nu Of Nooit echter niet weggevallen, verzekert hij. “Daar heeft Jan Smeets ook nog zijn handen voor in het vuur gestoken.” Hoe dat exact eruit gaat zien, maakt Pop In Limburg op een later moment bekend.